Algemene- en Leveringsvoorwaarden

U kunt HIER de uitvoerige versie van onze Algemene- en Leveringsvoorwaarden downloaden om uit te printen.
Hieronder ziet u een verkorte en vereenvoudigde versie van deze voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

De Haakbaak levert na overmaking op ING rekening NL57INGB0006883181 t.n.v. M.J.M. Flick te Aalsmeer o.v.v. het factuurnummer van uw bestelling. Het factuurnummer ontvangt u bij uw orderbevestiging per e-mail.

Als uw bestelling na 8 dagen niet betaald is, ontvangt u van de Haakbaak een email ter herinnering. Als wij daar geen reactie op ontvangen, dan behoudt de Haakbaak zich het recht voor uw bestelling als niet gedaan te beschouwen en deze te annuleren.

De Haakbaak zal uw bestelling zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling digitaal naar u verzenden.

De Haakbaak kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerde of vertraagde aflevering vanwege door u verkeerd ingevulde emailgegevens.

Alle genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van typfouten. Bij eventuele grote typfouten in de prijzen op onze website, behouden wij ons het recht voor om u daarvan tijdig te informeren, zodat u alsnog uw bestelling kunt annuleren.